KVKK Bildirimi

decor decor decor decor

İşbu gizlilik politikası, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ çerçevesinde, SÜPER BORSA olarak kişisel verilerinizin elde edilme yöntemleri, işlenmesi, aktarılması, işleme süresi ve sizin sahip olduğunuz haklarınız hakkında sizi bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır.

Kişisel verilerinizin güvenliğine büyük önem veriyor ve işlenmesine azami hassasiyet gösteriyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında, kişisel verilerinizin gizliliğini ve korunmasını sağlıyoruz.

Veri Sorumlusu olarak, SÜPER BORSA Bilişim Teknoloji Anonim Şirketi olarak, siz değerli kullanıcılarımıza ait veriler bakımından veri sorumlusuyuz.

İşlenen Kişisel Verileriniz şunlardır:

 1. Üyelik işlemleri için toplanan veriler
 2. Kimlik doğrulama adımları için toplanan veriler
 3. Çerez yoluyla toplanan veriler
 4. Demografik veriler
 5. Ödeme işlemleri için toplanan veriler
 6. Mevzuat gereği zorunlu alınan veriler
 7. Sosyal medya araçları için alınan veriler
 8. Çağrı Merkezi – Müşteri Hizmetleri uzmanları için alınan veriler
 9. Müşteri Hizmetleri uzmanları tarafından alınan veriler
 10. Yurt içi hizmet sağlayıcıları için toplanan veriler
 11. Yurt dışı şirket ortakları ve iştirakçileri için toplanan veriler
 12. Yurtdışında sunucusu bulunan şirketlerden ve servis sağlayıcıları aracılığıyla alınan veriler
 13. Özel nitelikli kişisel veriler

Kişisel verileriniz, aşağıdaki amaçlarla işlenmektedir:

 • SÜPER BORSA’e üyelik sağlamak
 • Açılan hesabı onaylamak
 • SÜPER BORSA’ye gönderilen bilgileri doğrulamak
 • SÜPER BORSA ile ilgili soru, görüş ve talepleri iletmek
 • SÜPER BORSA tarafından sunulan ürün ve hizmetlere kolayca erişim sağlamak
 • SÜPER BORSA üzerinden işlemlere başlamak ve devam etmek
 • Yasal zorunlulukları yerine getirmek
 • Para yatırma ve çekme işlemlerini gerçekleştirmek
 • Hesap güvenliğini sağlamak
 • Finansal işlemleri doğrulamak ve gerçekleştirmek
 • Platforma giriş ve çıkış kayıtlarını tutmak ve ziyaretçileri tespit etmek
 • Pazar araştırmaları ve hizmet geliştirmek için veri analitiği yapmak
 • Müşterileri yeni gelişmelerden haberdar etmek için SMS, e-posta gibi kanallarla iletişim kurmak.

Kişisel verileriniz, yasal düzenlemelere uygun şekilde ve sizin açık rızanızla, işbirliği yaptığımız yurtiçi/yurtdışı/uluslararası gerçek veya tüzel kişilerle ve hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirebilmemiz için gereken durumlarda ilgili taraflarla paylaşılabilecektir.

Kişisel verileriniz, yasal mevzuatın öngördüğü sürelerde saklanacak ve işlem amaçları gerçekleştikten sonra silinecektir. Ancak, ilgili mevzuatın izin verdiği veya zorunlu kıldığı hallerde verileriniz belirtilen sürelerden daha uzun sürelerle saklanabilir.

SÜPER BORSA olarak, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında size tanınan haklardan yararlanma hakkına sahipsiniz. Bu haklarınız şunlardır:

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme
 • Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme
 • Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme
 • Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Kişisel verilerinizi koruma mevzuatına uyum sağlamak için işbu gizlilik politikası zaman zaman güncellenebilir veya değiştirilebilir. İlgili değişiklikler için platformlarımızı takip etmeniz önerilir.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na uygun şekilde başvuruda bulunmak için başvurularınızı KVKK'nın 11. Maddesi ve 30356 sayılı ve 10.03.2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ'in başvuru usulünü düzenleyen 5. Maddesine uygun şekilde yapabilirsiniz.

Mevzuat kapsamında başvuruda bulunmak için aşağıdaki yöntemleri seçebilirsiniz:

 • Kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza yoluyla veya üye olduğunuz mail adresinizi kullanarak sitemizden başvurularınızı iletebilirsiniz.